Tarama Etiketi

Ortaçağ

ÇAĞATAY DEVLETİ

Prof. Dr. Sabri HİZMETLİ Siyasi ve idari tarih: Çağatay Hanlığı, Moğol Hükümdarı Cengiz Han’ın ikinci oğlu Çağatay’ın soyundan gelenlerin kurduğu devlettir. Yedisu, Çungarya, Maveraünnehir, Kaşgarya ve Amu Derya bölgeleri ile Horasan…

ORTAÇAĞ ANADOLU KENTLERİ

Yrd. Doç. Dr. Osman ERAVŞAR Orta Çağ Batı’da olduğu gibi Anadolu’da da bir geçiş ve değişim dönemidir. Bu çağın getirdiği birtakım sosyal ve ekonomik yenilikler kentlere de yansımıştır. Ancak bu yenilikler istikrarlı değişimi her zaman…

ORTAÇAĞ TÜRK MİMARİSİNDE MİHRAB

Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOP 1. Giriş Mihrab çeşitli manalara gelmekle birlikte, cami ve mescitlerde yüklendiği işlev itibariyle imamın namaz kılarken cemaatin önünde durduğu aynı zamanda kıble istikametini gösteren kısma denmektedir.…