Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Orta Çağ

Safevî Hanedanı

Yrd. Doç. Dr. H. Mustafa ERAVCI Safevî Hanedanı saltanat sahibi olarak İran’da yaklaşık iki buçuk asır hüküm…