Tarama Etiketi

Orta Çağ

TARİHÎ TÜRK HALICILIĞI

Prof. Dr. Hamza GÜNDOĞDU Orta Asya’da M.Ö. II. binlerde konfederasyonların oluşması ile bu konfederasyonların içerisinde yer alan Hunların ataları sonraki tarihlerde Büyük Hun Devleti’ni kurarak, doğuda Mançurya’dan batıda Hazar Denizi’ne,…

SAFEVÎ HANEDANI

Yrd. Doç. Dr. H. Mustafa ERAVCI Safevî Hanedanı saltanat sahibi olarak İran’da yaklaşık iki buçuk asır hüküm sürmüştür (1501-1722). Daha sonra da tahta geçme hakkını kendinde gören saltanat müddeisi olarak 1773 yılına kadar yaşamıştır.…

FERGANA’DA YERLEŞİM YERLERİ

Gülnisa AYNAKULOVA A. Fergana’da Şehirler, Kasabalar, Köyler Genel olarak VIII. yüzyıl, Orta Asya’nın iki büyük dönemini ayıran bir hudut zamanıdır. Arapların fethi ve bununla birlikte yeni dinin yayılışı ve Arap dilinin devlet dili…

ORTAZAMAN TÜRK HUKUKÎ MÜESSESELERİ

Birinci on asırdan fazla bir zamandan beri, Türkler, İslam âlemi dediğimiz dini ve kültürel câmianın (communauté) içinde, onun en mühim unsurlarından biri olarak, bulunuyorlar. XI. asırda Büyük Selçuklu İmparatorluğunun kuruluşundan sonra…