Tarama Etiketi

Orhun Abideleri

GÖKTÜRK YAZITLARI

Prof. Dr. Mehmet KAPLAN Kuzey Moğolistan’ın doğusuna düşen Orhun nehri civarında, sekizinci yüzyılın ilk yarısında dikilmiş olan üç yazılı taş Türk kültür tarihinde mühim bir yer tutar. Çinlilerin TuKiüe adını verdikleri Göktürklerin elli…

ESKİ TÜRK YAZITLARI

Prof. Dr. Hüseyin Namık ORKUN Göktürk adını verdiğimiz ve genel olarak Türk adı altında tanınan yani altıncı asırda Çinlilerin Tukiüe diye bahsettikleri ulus, tarihte ilk defa olarak KinŞan dağları havalisinde gözükmekte ise de bu adın…

2001 BİLGE KAĞAN KÜLLİYESİ KAZILARI

Doç. Dr. Hasan BAHAR Prof. Dr. Salih ÇEÇEN Doç. Dr. İlhami DURMUŞ Dr. Güngör KARAUĞUZ Remzi KUZUOĞLU Gürkan GÖKÇEK Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk işbirliği ve Kalkınma idaresi Başkanlığı’nın (TİKA), “Moğolistan’daki…

MOĞOLİSTAN’DAKİ TÜRK ANITLARI PROJESİ

A. Ayşegül ERDEM Orhun Abideleri, "Türk” adının geçtiği ilk Türkçe metinlerdir. Orhun Abideleri’nde, Türk devlet adamları milletine hesap verir; bütün bir milleti ilgilendiren, milletin geleceğine ışık tutacak görüş ve fikirler, Türk…

ORHUN ÂBİDELERİ

Prof. Dr. Muharrem ERGİN Türk adının, Türk milletinin isminin geçtiği ilk Türkçe metin.. İlk Türk tarihi.. Taşlar üzerine yazılmış tarih.. Türk devlet adamlarının millete hesap vermesi, milletle hesaplaşması.. Devlet ve milletin karşılıklı…