Etiket: Ordu

Tarihin bilinen zamanlar boyunca yönetim, daima güç olgusuyla birlikte görülmüştür....
11.02.2019
22
Teknolojinin günümüzde geldiği yer itibariyle hala tartışmasız üstünlüğü devam ederken,...
22.11.2017
633
I. Tanzimat Öncesi Düzenlemeler 1.1. III. Selim Dönemi’nde Ordu Osmanlı...
22.11.2017
731
Ordu, ilk Türk devleti olarak kabul edilen Büyük Hun Devleti’nden...
15.09.2016
1.650
Sultan III. Selim tarafından gerçekleştirilen ve adına Nizâm-ı Cedîd denilen...
07.09.2016
1.770
Orta Asya’dan sürekli Batıya doğru ilerleyen, yeni yerleşilen bölgelerin ve...
24.07.2016
3.083
Osmanlı İmparatorluğunun Batı karşısında sürekli yenilmeye başladığı XVIII. yüzyılda yenilgi...
24.02.2016
4.248
İslâm dini ve medeniyeti çevresine girmeye başlayan Türkler, yeni devletlerini...
23.09.2015
1.682
Osmanlılar Oğuzların Kayı boyuna mensuptular. Kayılar, Avşar, Beydili ve Yıva...
28.08.2015
2.627
Çağatay edebiyatının en önemli temsilcilerinden biri sayılan Ali Şîr Nevâyî...
20.06.2015
2.894
1. Giriş Gök Türkler, Orta Asya Türk Tarihi içerisinde kültür,...
09.05.2014
4.390
Askerlik mesleklerin en şereflisidir. Eğer avukat fertlerin mukaddes haklarını müdafaa...
09.03.2014
1.856