Tarama Etiketi

Ordu

TÜRKİYE SELÇUKLULARINDA ORDU VE DONANMA

Ayşe Dudu Erdem KUŞÇU Ordu, ilk Türk devleti olarak kabul edilen Büyük Hun Devleti’nden günümüze Türk milleti ve oluşturduğu siyasi teşekküllerin en önemli unsuru olagelmiştir. Büyük Hun Hakanı Mete Han (M.Ö. 206-174) ölümünden iki yıl…

KIŞLA MİMARİSİ

Zuhal Çetiner DOĞDU Orta Asya’dan sürekli Batıya doğru ilerleyen, yeni yerleşilen bölgelerin ve komşularının birikimlerini değerlendiren Türkler, Batı’daki askeri gelişmeleri örnek alarak düzenli ordular kurmaya çalışmışlardır. Bu…

TÜRKİYE’DE ORDU VE SİYASET

Doç. Dr. Nurşen MAZICI Osmanlı İmparatorluğunun Batı karşısında sürekli yenilmeye başladığı XVIII. yüzyılda yenilgi nedeni, askeri alanda geri kalmışlıkla açıklanmış, bu yenilgiyi önlemek için Batı’nın üstünlüklerinden ilk kez ordunun…

ASKERİ TARİH AÇISINDAN KÖL TİGİN

H. İhsan ERKOÇ 1. Giriş Gök Türkler, Orta Asya Türk Tarihi içerisinde kültür, dil, toplum ve yönetim bakımından “Klâsik Dönem”i oluştururlar. Gök Türk tarihinde bir çok Kağan, Yabgu, Şad, Çor, Tigin, Beğ ve benzer soylular yaşamışlardır;…

ASKERLİK ALEYHTARLIĞI

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Askerlik mesleklerin en şereflisidir. Eğer avukat fertlerin mukaddes haklarını müdafaa eden insan demekse, eğer rençper bizi doyuran bir işçi ise, eğer doktor hastaları iyi eden bir fedakârsa, asker de bir millet…