TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"Ömer Seyfettin" ile Etiketlenen Konular

Türk dilinin tarihî seyri içinde pek çok yeni zihniyet, edebî hareket veya akım, edebiyata yeni...
Dil, her toplumda olduğu gibi bizde de bazen sadece bir anlaşma vasıtası olarak, bazen de...
Çıktı Otranto’ya pür- velvele Ahmet Paşa Tuğlar varsa gerektir Kızılelma’ya kadar Yahya Kemâl, Gedik Ahmet...