Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Oğuzname

Oğuznâme

Dr. Mustafa AKSOY Oğuzlar ile ilgili en eski tarihi kayıt Yenisey Kitabelerinde bulunmaktadır. Bu kayıttan…