Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Oğuzların Tarihi

OĞUZLAR

Tarihi Türk yurdu, doğuda Tula ve Tüngelik’in yukarı boylarına, kuzeyde Baykal, Kem ırmağı ve Tannu (Ola)…