TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"Oğuz Han" ile Etiketlenen Konular

Oğuzların atası Oğuz Han ve oğullarının destanını anlatan başlıca iki kaynak vardır. Bunlardan birincisi Paris...
Oğuzlar Türk kavmine ait kabileler içerisinde kültürleri, kahramanlıklarla dolu galibiyetli savaşları ile tarihte iz bırakmış...
A- TÜRKLER’DE ARMALARIN ORTAYA ÇIKIŞI Geleneğe göre Oğuzhan’ın Günhan, Ayhan, Yıldızhan, Gökhan, Dağhan, Denizhan adlarında...
I. Mevki Orun Hukuku Türklerin kabile teşkilatında en mühim rol oynayan esaslardan biri kabilelerin ve...