Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Oğuz Boyları

OĞUZLAR – TÜRKMENLER

Oğuz adının manası hakkında çeşitli görüşler öne sürülmüş ise de bugün umûmiyetle, vaktiyle J. Nemeth tarafından…