TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"Oğuz Boyları" ile Etiketlenen Konular

Alandırma, canlı ve cansızı, her türlü varlık ve kavramı anlatan, onu belirleyen veya bir şeyi...
Anadolu’da Oğuz Boylarına Ait Yer Adları TAM SAYFA GÖRÜNÜMÜ
Çepniler, Oğuzların Üçok koluna bağlı boylardan biridir. Anadolu ve Rumeli’de ve özellikle Karadeniz Bölgesi’nin bir...
Oğuz adının manası hakkında çeşitli görüşler öne sürülmüş ise de bugün umûmiyetle, vaktiyle J. Nemeth...