Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Oğuz Adının Menşei

OĞUZLAR

Oğuz adının menşei hakkında birçok fikirler ileri sürülmüştür. Ünlü Macar bilginlerinden J. Nemeth, Oğuz sözünü…