Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Nifak

KALK AYAĞA KOCA TÜRK!

"Ey, Türk Oğlu Türk! Soyların en asili, en mukaddesi, en yücesi olan Türk Evlâdı! Varlığının tehlikeye düştüğü bu…