Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Nesrin Güllüdağ

Nogay Türkleri

Nesrin GÜLLÜDAĞ Nogay Adı ve Nogay Boyları Nogay kelimesi bir şahıs adı olup, 1270-1299 yıllarında Altın Ordu’da…