Tarama Etiketi

Nâimâ

XVII. YÜZYILDA TÜRK MÛSİKÎSİ

Yrd. Doç. Dr. Rûhî AYANGİL Osmanlı Cihan Devleti’nin XVII. yüzyıl siyâsî, iktisâdî ve kültürel tarihi, devletin içte ve dışta türlü gailelerle boğuştuğu son derecede ilgi çekici, önemli bir tarih kesitini işâret eder. Biz bu çalışmamızda,…