Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Musul Meselesi

MUSUL MESELESİ

Başta M. Kemal Atatürk olmak üzere Türkiye’de hiçbir yetkili (ve yetkisiz) Musul’u Irak’a terk etmeyi…