TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"Musul Atabeği" ile Etiketlenen Konular

Mevdûd b. İmâduddin Zengi, Kutbuddin, Musul Atabeği Kutbuddin Mevlûd Musul Atabeği İmâdûddin Zengi’nin küçük oğludur....