Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Musuki

Bektaşilik

Kemal ÜÇÜNCÜ Bektaşilik, büyük Türk mutassavvıfı Hacı Bektaş-ı Veli etrafında teşekkül etmiş ve onun ismine…