TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"Mustafa Sever" ile Etiketlenen Konular

Tüm canlıların olduğu gibi, insanın da hayatiyetini devam ettirmesi, maddî veya manevî çeşitli ihtiyaçlarını karşılamasına...
Bir canlı varlık, hayatiyetini sağlıklı, üretken ve güven içinde sürdürmek için beslenme, barınma ve güvenlik...
Giriş Kültür endüstrisi kavramı, ilk olarak T. W. Adorno ve M. Horkheimer tarafından 1947’de kitle...
Türklerin İslâmiyetle tanışması, Özaydın’ın tespitine göre (2002:252), Hz. Ömer devrinde Arap ordularının fetihleri sı­rasında bir...
Auguste Comte’a göre “insanlık bir­biri ardınca üç halden geçmiştir ki şun­lardır: Teolojik hal ki bunda...
Amina Siljak Jesenkovic… 19-23 Haziran 2013 tarihleri arasında Sarayova Şarkiyat Enstitüsü, Tika ve Sarayova Kültür...
Türk kültüründe, edebiyatında “edib”; edepli, edebi olan, terbiyeli, nazik, vb. kişilikte ve bu kişilikle düşünen,...
Bosna, K. İnan’dan (2002:302) ve Wikipedia’dan aldığımız bilgilere göre, bizzat Fatih Sultan Mehmet tarafından 1463...
Atebetü’l-Hakâyık, Edip Ahmet Yüknekî tarafından Karahanlı devrinde yazılmış bir ahlâk kitabıdır. R. R. Arat’ın bilgilerinden...