TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"Mustafa Sever" ile Etiketlenen Konular

Giriş Kültür endüstrisi kavramı, ilk olarak T. W. Adorno ve M. Horkheimer tarafından 1947’de kitle...
Türklerin İslâmiyetle tanışması, Özaydın’ın tespitine göre (2002:252), Hz. Ömer devrinde Arap ordularının fetihleri sı­rasında bir...
Auguste Comte’a göre “insanlık bir­biri ardınca üç halden geçmiştir ki şun­lardır: Teolojik hal ki bunda...
Amina Siljak Jesenkovic… 19-23 Haziran 2013 tarihleri arasında Sarayova Şarkiyat Enstitüsü, Tika ve Sarayova Kültür...
Türk kültüründe, edebiyatında “edib”; edepli, edebi olan, terbiyeli, nazik, vb. kişilikte ve bu kişilikle düşünen,...
Bosna, K. İnan’dan (2002:302) ve Wikipedia’dan aldığımız bilgilere göre, bizzat Fatih Sultan Mehmet tarafından 1463...
Atebetü’l-Hakâyık, Edip Ahmet Yüknekî tarafından Karahanlı devrinde yazılmış bir ahlâk kitabıdır. R. R. Arat’ın bilgilerinden...