TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"Mustafa Sever" ile Etiketlenen Konular

su_button background=”#0a1878″ size=”5″ icon=”icon: bank” text_shadow=”2px 2px 2px #000000″Prof. Dr. Mustafa SEVER Auguste Comte’a göre...
Amina Siljak Jesenkovic… 19-23 Haziran 2013 tarihleri arasında Sarayova Şarkiyat Enstitüsü, Tika ve Sarayova Kültür...
Türk kültüründe, edebiyatında “edib”; edepli, edebi olan, terbiyeli, nazik, vb. kişilikte ve bu kişilikle düşünen,...
Bosna, K. İnan’dan (2002:302) ve Wikipedia’dan aldığımız bilgilere göre, bizzat Fatih Sultan Mehmet tarafından 1463...
Atebetü’l-Hakâyık, Edip Ahmet Yüknekî tarafından Karahanlı devrinde yazılmış bir ahlâk kitabıdır. R. R. Arat’ın bilgilerinden...