TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"Mûsikîşinaslığı" ile Etiketlenen Konular

Bu yazımızı, Türk mûsiki tarihine yön vermiş, ortaya koydukları sanat eserleriyle gerek yaşadıkları çağda gerekse...
Ondokuzuncu yüzyıl, hem Osmanlı hem de Batı dünyası için birçok değişikliklerin ve yeniliklerin yaşandığı önemli...