Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Muhammed Rahim

HİVE HANLIĞI

Yrd. Doç. Dr. Feridun TEKİN Hive, 1804-1920 yılları arasında Orta Asya’da hüküm sürmüş bağımsız Türkistan…