Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Muhammed B. Togaç

İHŞÎDÎLER

Muhammed b. Togaç tarafından Mısır’da kurulan ve Suriye ile Hicaz bölgelerini de içine alan İhşîdîler Devleti…