Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Mudanya Mütarekesi

Lozan Beklentileri

Prof. Dr. Toktamış ATEŞ Lozan Andlaşması, 1. Dünya Savaşı’na son veren andlaşmalar arasında bugün de yürürlükte…