Tarama Etiketi

Mitoloji

TÜRK MİTOLOJİSİNDE KUŞLAR

su_button background="#0a1878" size="5" icon="icon: bank" text_shadow="2px 2px 2px #000000"]Prof. Dr. Mustafa SEVER Auguste Comte’a göre “insanlık bir­biri ardınca üç halden geçmiştir ki şun­lardır: Teolojik hal ki bunda insan olay­ların…

İLKELLERE AİT ANLATILARDA RÜYA MOTİFİ

Muhammet KUZUBAŞ Rüya; Arapça “re’y: görme, görüş” mastarından türemiş bir kelimedir. Sözlükte “düş” (Develioğlu 1997: 902); “uyku sırasında görülen şey”(Doğan 1987: 944) gibi anlamlara gelir. Genel olarak rüya; insanın, uyku sırasında…

BOZKURT EFSANESİ

Ord. Prof. Dr. Zeki Velidi TOGANBozkurt, Türk milletinin totemidir. Totem, İçtimaî mana taşıyan bir semboldür. Bozkurtun totemliği de ayrı Türk zümrelerinde başka başka anlaşılmıştır. Göktürklerde dişi kurt, bir cedde (büyük anne);…

TÜRK MİTOLOJİSİNDE KURBAN

Selahaddin BEKKİ İnsan ve toplum hayatını etkileyen unsurlar arasında inançlar önemli bir yer tutar. Kişiliğin oluşmasında, aile bireyleri arasındaki bağların sağlam bir yapıya oturmasında, toplum üyeleri ile olan ilişkilerin…

UMAY MESELESİ

Prof. Dr. Sadettin Yağmur GÖMEÇÜzerinden binüçyüzellisekiz yıl geçmiş olmasına rağmen, Göktürk Kitabeleri hakkında bugüne kadar geniş bir araştırma yapılmamıştır. Zaman zaman birtakım incelemeler yapılmıştır, ancak bu yeterli…