Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Milli Mefküre

MİLLİ MEFKÜRE

Hüseyin Nihâl ATSIZ Milletleri yükselten şey millî mefkûrelerdir. Millî mefkûresi olmıyan millet gerilemeye, hiç…