TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"Milli Mefküre" ile Etiketlenen Konular

Milletleri yükselten şey millî mefkûrelerdir. Millî mefkûresi olmıyan millet gerilemeye, hiç değilse yerinde saymaya mahkûmdur....