Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Millî Devlet Ordusu

Açık Yürekli Olmak

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Bütün, dinler ve ahlâk sistemleri açık yürekliliği ahlakî bir davranış olarak tanır. Çünkü…