Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Memlük Sistemi

MEMLÛK SİSTEMİ

Memlük (çoğulu, memâlik) kelimesi sözlükte, efendisinin mülkiyeti altındaki kişi anlamına gelmektedir. Arap dilinde…