Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Megali İdea

Batı Trakya Türkleri

Batı Trakya Türklerin eline miladi 1363 yılında geçmiştir. Sultan Birinci Murad Rumeli fütuhatına devam ederken…