Tarama Etiketi

Maveraünnehir

ÇAĞATAY DEVLETİ

Prof. Dr. Sabri HİZMETLİ Siyasi ve idari tarih: Çağatay Hanlığı, Moğol Hükümdarı Cengiz Han’ın ikinci oğlu Çağatay’ın soyundan gelenlerin kurduğu devlettir. Yedisu, Çungarya, Maveraünnehir, Kaşgarya ve Amu Derya bölgeleri ile Horasan…

ANADOLU ÖNCESİ TÜRK KENTİ

Doç. Dr. Yılmaz CAN Türklerde Yerleşik Hayata Geçiş ve İslam Öncesi Türk Şehirleri İlk Türk devleti Hunlar Dönemi’nde etrafı surla çevrili bazı yerleşim yerlerinden bahsedilmekle birlikte, Türklerde şehir yaşamının başlangıcına ait bir…

BÜYÜK TÜRK DÜŞÜNÜRÜ FÂRÂBÎ (870-950)

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Hakkı AYDIN Hayatı Bir kale komutanının oğlu olan Fârâbî, Maveraünnehir bölgesinde bulunan Farab (Otrar) kasabasının Vesic köyünde 259/870’de dünyaya gelmiştir. Fârâbî’nin nesebi hakkında farklı görüşler vardır. Bu…

MAVERAÜNNEHİR’E İSLÂM’IN GİRİŞİ

VIII. yüzyılın sonlarına doğru Maveraünnehir şehirleri İslâmî bilimler alanında Bağdat, Basra, Kûfe ve Medine gibi şöhrete kavuşmuştur. Müslüman Türk din bilginleri İslâm’ı öğrenmekten ziyade, öğreten kişiler durumuna gelmişlerdir. Deyim…