Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Matematik

BÎRÛNÎ

Bîrûnî’nin künyesi müellifler tarafından genelde, Ebû Reyhân el-Müneccim el-Bîrûnî, Muhammed b. Ahmed Ebû Reyhân…