Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Mankurt

Kurtlar ve Mankurtlar

Arş. Gör. Samet AZAP Dünya tarihine ve edebiyatına yön veren çok zengin sözlü ve yazılı kültür unsurlarına sahip…