Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Makaleler-4

Partiler ve Tutumları

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Mecliste temsilci bulunduran sekiz parti, gerek program ve tüzükleri, gerekse adları ile,…

Kızılelma

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Bir milletin yürütücü kuvvetine "ülkü" denir. Toplumlardaki kişileri birbirine bağlayan…

Kiralık Subaylar

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Bunlar ücretli askerler değil, Türk subaylarıdır. Yüksek Askerî Şûra'nın ordudaki teğmen ve…

Korkular

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Korku, belki de insanların ilk duygusudur. Hurafeler korkudan doğar. Medenî insanın daha…

Köycülük

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Kerpiç temeller üstüne mermer binalar kurulamaz. Yurdumuzun ve milletimizin büyümesi ve…

Kurucular Meclisi

Hüseyin Nihâl ATSIZ  1040 yılında kurulan "Batı Türkeli"nin yani Türkiye'nin cumhuriyet çağı gerçekten bir…

Lüzumsuz Telaşlar

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Yassıada hükümlülerine siyasî hakları verildiği için bazı çevrelerce gösterilen telâş,…

Mendebur Amerikalı

Hüseyin Nihâl ATSIZ  30 Ağustos 1964 tarihli Cumhuriyet gazetesinde ibretle seyredilmeğe değer bir fotoğraf…

Milli Bayram

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Bayram, Türkçe kökten gelme bir kelimedir. Toplu bir halde sevinme ve eğlenme anlamına…

Ne Zaman Savaşılır

Hüseyin Nihâl ATSIZ  "Biz, bize saldırılmadıkça savaşmayız" cümlesini siyasîler çok kullanır. Fakat bu cümlenin…

Otorite

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Cumhuriyetle idare olunan memleketlerin birçoğunda devlet başkanının pek az yetkisi vardır.…

Öğretmen Kıyımı

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Son iki üç yıldır gazetelerde görülen bu deyim, Millî Eğitim Bakanlığı'nın bazı öğretmenlere…

Propaganda

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Dünyadaki en masum fikirlerden tutunuz da en şeytanî akidelere kadar bütün mezhep ve…

Savaş Aleyhtarlığı

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Savaş için, mutlak olarak, iyidir yahut kötüdür diye bir hüküm yürütülemez. Milletin kuvveti…

Senin Seviyen Bu mu?

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Sen Üniversiteli misin? Öyleyse kafan olgunlaşmış, duyguların ölçülenmiş, bütün varlığınla…

Siyaset Teraneleri

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Milletlerin hayatı, yani tarih, hem dış, hem de iç çekişmelerin hikâyesinden ibarettir.…

Sosyal Yüzsüzlük

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Bir milletin dertlerini açık yürek ve iyi niyetle konuşmak varken, eksiklerle yanlışları…

Türk Budun, Ökün

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Şimdi herkes aklı evvel oldu, Beş on tekerlemenin tekrarlanmasıyla dünyayı bir çırpıda…

Vazife Sınırı

Hüseyin Nihâl ATSIZ  En iyi toplum, herkesin kendi vazifesini kusursuz yaptığı toplum, en üstün ahlâk da vazife…

Votka Fabrikası

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Moskoflarla yapılan iktisadî anlaşma gereğince, memleketimizde kuracakları yedi tesisten…

Yasak Kitap

Hüseyin Nihâl ATSIZ  26 Şubat 1969 tarihli Cumhuriyet gazetesinin 6'ncı sayfasında Türker Acaroğlu tarafından…

Yorulanlar

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Bir yarış başladığı zaman, ilk anlarda bütün yarışçılar aynı hizada, aynı enerji ile…