Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Makaleler-3

Turancıyız Ne Olacak?

Hüseyin Nihâl ATSIZ Ulus gazetesinin 18 Haziran 1966 tarihli sayısında "Irkçı ve Turancı Dergiler Okullara niçin…

Türk Ahlâkı

Hüseyin Nihâl ATSIZ Merhum Ziya Gökalp, Türklerin ahlakta birinci olduğunu söylerken, milli bir övünme duygusuna…

Türkçü Kimdir?

Hüseyin Nihâl ATSIZ Türkçü, Türk soyunun üstünlüğüne inanmış olan kimsedir. Bilir ki bugün görülen geri ve kötü ne…

Turancılık

Hüseyin Nihâl ATSIZ Turancılık, Türkiye'de 60 yıldan beri tartışılan bir konudur. Zaman zaman, Türklerle akraba…

Türkçülük

Hüseyin Nihâl ATSIZ Türkçülük, Türk milliyetçiliğinin adıdır. Kelimenin sonundaki ek, yerine göre, mensupluk,…

Milli Semboller

Hüseyin Nihâl ATSIZ Millet halinde yaşamanın şartlarından biri de milli sembollere saygı göstermektir. İnsan,…

Milli Siyaset

Hüseyin Nihâl ATSIZ “Has Hâcib Balasagunlu Yusuf” tarafından XI. Yüzyılda yazılan "Kutadgu Bilig", siyaset bilgisi…

Milli Uyanıklık

Hüseyin Nihâl ATSIZ Fertlerin hayatında olduğu gibi milletlerin hayatında da bir dönüm, bir intibah noktası…

Milliyetçi Gençlik

Hüseyin Nihâl ATSIZ Yeni Başbakan Suat Hayri Ürgüplü, kabine programının Millî Eğitim bölümünde "Milliyetçi bir…

Sağcı Kimdir?

Hüseyin Nihâl ATSIZ Sosyalistler ve komünistler "solcu" diye tanındıkları için, onların karşısında olanlara da…

Sol Milliyetçi Olamaz

Hüseyin Nihâl ATSIZ "Sağ" ve "sol" deyimlerinin iktisadî mânâsından başka bir de ideolojik anlamı olduğu malûmdur.…

Unutmayacağız

Hüseyin Nihâl ATSIZ Bizim gibi düşünmeyenlerin fikirlerine, kanaatlerine saygı gösteririz. Fakat samimî olmaları…

Uydurma Milliyetçilik

Hüseyin Nihâl ATSIZ Sözlerle davranışlar arasındaki uygunluk, ahlâkın esas kaidelerinden biridir. Dindarlık…

Ülküler Taarruzidir

Hüseyin Nihâl ATSIZ Biyoloji bakımından canlıların, yani hayvanlarla bitkilerin gayesi kendi soyunun bütün dünyayı…

Veda

Hüseyin Nihâl ATSIZ Birçok Türkçünün maddi, manevi yardımıyla çıkmakta olan Orkun, onu idare edenlerin yorgunluğu…