Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Makaleler-2

ALAYLI ÂLİMLER

Hüseyin Nihâl ATSIZ Son yıllarda, bilhassa hükümetin millî kültür meselelerine fazla ehemmiyet vermesinden…

BÜYÜK ADAM

Hüseyin Nihâl ATSIZ Millete ve vatana bağlılık bakımından birkaç türlü vatandaş vardır. Bunların başında…

ÇAĞRI BEĞ

Hüseyin Nihâl ATSIZ Türkiye Devleti’nin kuruluşunda çok büyük payı olan bu kahraman Oğuz Beği, Mikaîl Yabgu’nun…

İŞİN BAŞI

Hüseyin Nihâl ATSIZ Başbakan Nihat Erim, yurttaki anarşinin gövdesinin ezildiğini fakat başının belli olmadığını…

MANTIK ŞAHESERLERİ

Hüseyin Nihâl ATSIZ Halk Partili üç mebus, Bülent Ecevit, Ali İhsan Göğüş ve Coşkun Kırca, Millet Meclisi…

MEHMET AKİF

Hüseyin Nihâl ATSIZ Akif, şair, vatanperver ve karakter adamı olmak bakımından mühimdir. Şairliğine kimse itiraz…

NAMIK KEMAL

Hüseyin Nihâl ATSIZ Yakın tarihimizin en büyük şahsiyeti olan Namık Kemal hakkında şimdiye kadar yazılan…

RIZA NUR

Hüseyin Nihâl ATSIZ Türkçülük ülküsünün bugünkü en büyük şahsiyeti Rıza Nur artık "Dünkü şahsiyet" oldu. 63…

RIZA NUR’UN HAYATI

Hüseyin Nihâl ATSIZ AİLESİ RIZA NUR'un baba tarafı en aşağı 200 yıldan beri Sinop'ta oturan ve "İmamoğlu" adını…

SIFIRA CEVAP

Hüseyin Nihâl ATSIZ Benim, sıfırlarla uğraşacak zamanım yoktu. Fakat o "Sıfır", "Dâvam" adıyla çıkardığı kitabın…

YALAN

Hüseyin Nihâl ATSIZ Hamit Şevket, ömrünün kışını yaşıyan, belki kırk yıllık bir hukukçudur. Bilhassa…

ZİYA GÖKALP

Hüseyin Nihâl ATSIZ Fikir tarihimizde birinci planda yer alan şahsiyetler arasında Ziya Gökalp’ın özel bir yeri…

HADDİNİ BİL

Hüseyin Nihâl ATSIZ Hâkimiyeti Milliye’nin 21.XI.1933 tarihli 4434. sayısında A. Muhip imzasıyla Orhun'dan…