Tarama Etiketi

Kuteybe ibni Müslim

TÜRKLER NASIL MÜSLÜMAN OLDU?

ASLITÜRKDEN AYBÜKEN Türk-İslamcı resmi tarihimizin gizlediği konu: Türkler nasıl Müslümanlaştı? Bu konu Tarih dersi kitaplarımızda, Türklerin 9. ve 10. yy'da İslamiyet’i benimsediği yazılarak geçiştirilir. Türk boylarının kendi istekleri…