Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Kütahya

Macar Mültecileri

Dr. György CSORBA Macar tarihinde ihmal edilen konulardan birisi de 1848-1849 Bağımsızlık Savaşı’ndan sonra Macar…