Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Kutadgu Bilig

Milli Siyaset

Hüseyin Nihâl ATSIZ “Has Hâcib Balasagunlu Yusuf” tarafından XI. Yüzyılda yazılan "Kutadgu Bilig", siyaset bilgisi…