"Kurtuluş Savaşı" ile Etiketlenen Konular

KTÜ Rize Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi. Kur’ân-ı Kerim’de, Maide sûresinde, kardeşi Habil’i kıskandığı için öldüren...
Bu topraklar Kolay Kazanılmadı. Kolayca Satamazsınız Bölemezsiniz. Duatepe’ye yapılacak taarruz için 57’nci Tümenin, Kerim köyüne...
Bin sekiz yüz otuzda yapılan Ticaret ve Seyrisefain Anlaşması’yla resmen başlayan Osmanlı Amerikan diplomatik ilişkileri...
Fevziye Abdullah Tansel  “Kurtuluş Savaşı’nda Kadın Askerlerimiz”  adlı kitabının (Cumhuriyet yayını, İst., Şubat 2001, 105 s.) 59....
Uluslararası ilişkileri şekillendiren dış politika, insanlık tarihi kadar eski bir alandır. Dış politikanın temel hareket...
Şunu belirtmek lazım. Atatürk’ün nasıl muharebelerde verilen emirlerde imzası yok idiyse dış konularda da imzası...
Birinci Dünya Savaşı’nı sona erdiren Mondros Ateşkes Antlaşması yenilginin kabul edilmesi anlamına geliyordu. Antlaşmanın 1....
Konferans Öncesi Askerî ve Siyasî Olaylar Mllî Mücadele döneminde, Sakarya Savaşı sonrası gerçekleştirilen yoğun diplomasi...
Yirmi üç Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla Kurtuluş Savaşı’nda önemli bir dönüm...
İstanbul dünyanın en önemli stratejik bölgesinde kurulmuş bir şehirdir. 1453 yılında Türk hakimiyetine giren şehir,...
Kurtuluş Savaşımızın kahramanlarındandır Kaymakam Kemal Bey. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Menemen’de göreve başlar. Bir ihtimal,...
Refet Paşa, Mustafa Kemal Paşa’nın Türk Milletini kurtuluşa götürebilecek tek lider olduğuna inandı ve onun...
Yirminci yüzyıl, “Şark Meselesi” diğer bir ifade ile “Doğu Sorunu” olarak tarihe geçen ve Türkleri...
Merkez kuvvetlerinin bağlaşığı olarak Birinci Dünya Savaşı’na girmeye zorlanan Osmanlı Devleti, İtilaf Devletleri, özellikle Britanya...
Bir büyük milletin yeniden var olma savaşını verdiği bu muazzam mücadelede Ankara Hükümeti, son Osmanlı...
İstanbul’un İngilizler tarafından cebren ve resmen işgali 16 Mart 1920 günü gerçekleşti. Daha önce de...
Tarih boyunca Türk milletinin başı ne zaman sıkışsa, Türk milliyetçileri ortaya çıkıp, onu düzlüğe ulaştırmıştır....
Bir milletin haksızlığa, işgale ve iş birlikçilere karşı “ya istiklâl ya ölüm” parolasıyla isyanını ifade...
Mustafa Kemal Atatürk’ün, 31 Temmuz 1920 tarihinde, Afyonkarahisar Kolordu Dairesi’nde subaylara hitaben yaptığı konuşmanın tam...
Milli Mücadele’nin iki büyük kahramanı, Mustafa Kemal ve Kâzım Karabekir Paşa, yakın dönem Türk tarihinin...
Batı dünyasındaki ilmî, teknik ve beşerî alandaki gelişmeler karşısında müesseseleri ihtiyaca cevap verememiş ve dolayısıyla...
TÜRK GENÇLİĞİNE BIRAKTIĞIM EMANET Saygıdeğer Efendiler, sizi günlerce işgal eden uzun ve teferruatlı nutkum, nihayet...
BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN İSMET PAŞA KABİNESİ’NE GÜVENOYU VERMESİ MUHALİF KALEM SAHİPLERİNE DAHA NELER YAZDIRDI 19...
MECLİS’TE YAPILAN GÖRÜŞMELERİN MUHALİF BASINDAKİ YANKILARI Efendiler, o gün de gensoru görüşmeleri bir sonuca bağlanamadı;...
«CUMHURİYET» SÖZÜNÜ SÖYLEMEYE RAUF BEY’İN DİLİ VARMIYORDU Rauf Bey, söz söylerken, Meclis’e karşı çok saygılı...
KOMPLO DÜZENLEYENLERİN MECLİS’E VE KAMUOYUNA KARŞI ORDU İLE YAPMAK İSTEDİKLERİ BLÖF ORTAYA ÇIKARILDI Efendiler, aynı...
BAŞARISIZLIĞA UĞRATILAN BÜYÜK BİR KOMPLO Şimdi, saygıdeğer Efendiler, isterseniz, size, büyük bir «komplo» konusunda bilgi...
HİLÂFETİ KALDIRMANIN ZAMANI DA GELMİŞTİ Saygıdeğer Efendiler, her meselede ve her uygulama safhasında kendisini söz...
RAUF BEY’İN SAHNEYE KOYMAK İSTEDİĞİ OYUNA FARK EDENLER TARAFINDAN BİR PARTİ TOPLANTISINDA KENDİSİNİN İMTİHANA ÇEKİLMESİ...
CUMHURİYETİN İLÂNIYLA BOŞA ÇIKAN ÜMİTLER Bilindiği üzere, bu Teşkilât-ı Esasiye Kanunu’na göre, Meclis Başkanı, Meclis...
TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ OYBİRLİĞİYLE BENİ SEÇTİ Ondan sonra Cumhurbaşkanı seçilmesi için Meclis’te...
CUMHURİYETİN İLÂNI KARARINI NEREDE VE KİMLERE SÖYLEDİM Yemek sırasında: «Yarın Cumhuriyet ilân edeceğiz» dedim. Orada...
MEMLEKETE VE MİLLETE KİMLER HİZMET EDERSE HAVARİ ONLARDIR Ali Fuat Paşa ile de kısa bir...