Tarama Etiketi

Kurtuluş Savaşı

RİZE’NİN KAHRAMAN SAVAŞ ÇOCUKLARI

Çiğdem USTA Kur’ân-ı Kerim’de, Maide sûresinde, kardeşi Habil’i kıskandığı için öldüren Kabil’den söz edilmektedir. Kabil, insanın bir başkasının yaşamını alma gücüne sahip olduğunu keşfeden ilk kişi, başka bir deyişle ilk katildir.…

ANKARA MARŞI’NIN HİKÂYESİ

Gevher Güldal Demirkaya AKTAŞ Bu topraklar Kolay Kazanılmadı. Kolayca Satamazsınız Bölemezsiniz. Duatepe’ye yapılacak taarruz için 57’nci Tümenin, Kerim köyüne gelerek yedekte kalması kararlaştırılmış, durum gece yarısına doğru tümene…

KEMAL’İN KADIN ASKERLERİ: KARA FATMA

Prof. Dr. Cihan DURA Fevziye Abdullah Tansel  “Kurtuluş Savaşı’nda Kadın Askerlerimiz”  adlı kitabının (Cumhuriyet yayını, İst., Şubat 2001, 105 s.) 59. sayfasında şöyle der: “İstiklal Harbi’nde silah kullanan, canla başla çalışan…

KUVÂ-YI MİLLİYE

Doç. Dr. Mevlüt ÇELEBİ Bir milletin haksızlığa, işgale ve iş birlikçilere karşı “ya istiklâl ya ölüm” parolasıyla isyanını ifade eden Kuvâ-yı Milliye, Türk İstiklâl Savaşı’nın ruhunu ve özünü ifade etmektedir. Bu nedenle Kuvâ-yı Milliye,…

KÂZIM KARABEKİR PAŞA

Ailesi Şark Cephesi komutanı, Milli Mücadele Kahramanı ve Siyaset Adamı Kazım Karabekir Paşa 1882 yılında İstanbul Kocamustafapaşa’da doğmuştur. Ailesi Karaman’ın Gafariyat (şimdiki ismi ile Kazım Karabekir İlçesi) kasabasındandır. Babası,…

NUTUK’TAN ÖZETLER – 6

SİVAS KONGRESİNE DOĞRU “Özetler”in bundan önceki kısmında gördük ki Atatürk 23 Temmuz-7 Ağustos 1919’da gerçekleştirilen Erzurum Kongresi’nde şu kararların alınmasını sağladı: Vatan bir bütündür. Millet kendini savunur.…

NUTUK’TAN ÖZETLER – 5

Büyük Nutuk’tan özetler yapmaya devam ediyorum. Bu bölümün konusu, Erzurum Kongresi ve Atatürk’ün bu kongreye katılmasını engelleme girişimleri… Erzurum Kongresi 23 temmuz 1919’da toplanıyor. Atatürk Kongre’de alınan kararları…

NUTUK’TAN ÖZETLER – 4

Nutuk Atatürk’ün kaleminden çıkmıştır. Ona “Nutuk” adının verilmesinin sebebi, CHP’nin 15-20 Ekim 1927 tarihli ikinci kurultayında -6 günde 36,5 saat süren- bir söylev şeklinde Atatürk tarafından okunmuş olmasıdır. Nutuk’u…

NUTUK’TAN ÖZETLER – 2

I) BİR MİLLİ TEŞKİLAT KURMA ÇALIŞMALARI• 15’nci Kolordu Komutanlığı’na Erzurum’a Gelmek İstediğimi Bildirdim İlk olarak tüm orduyla temasa geçmeliydim. Erzurum’daki 15’inci Kolordu Komutanı’na 21 Mayıs’da yazdığım bir…

NUTUK’TAN ÖZETLER – 1

Çoğumuz, özellikle de gençlerimiz Atatürk’ün büyük yapıtı Nutuk’u okumuş değildir. Bu durum utanılacak, affedilmez, büyük bir kusurdur. Okuyanlarımızın önemli bir kısmı da içeriğine ve anlamına tam hâkim olamamıştır.İşte bu…

BÜYÜK NUTUK » BÖLÜM: 20.1

TÜRK GENÇLİĞİNE BIRAKTIĞIM EMANET Saygıdeğer Efendiler, sizi günlerce işgal eden uzun ve teferruatlı nutkum, nihayet geçmişe karışmış bir devrin hikâyesidir. Bunda milletim için ve gelecekteki evlâtlarımız için dikkat ve uyanıklık…

BÜYÜK NUTUK » BÖLÜM: 19.5

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN İSMET PAŞA KABİNESİ’NE GÜVENOYU VERMESİ MUHALİF KALEM SAHİPLERİNE DAHA NELER YAZDIRDI 19 oya karşı 148 oyla İsmet Paşa Hükümeti güvenoyu aldı. Bir kişi de çekimser kalmıştı. Efendiler, Meclis’te yenilmiş olanların…

BÜYÜK NUTUK » BÖLÜM: 19.4

MECLİS’TE YAPILAN GÖRÜŞMELERİN MUHALİF BASINDAKİ YANKILARI Efendiler, o gün de gensoru görüşmeleri bir sonuca bağlanamadı; ertesi güne bırakıldı. 8 Kasım günü yapılacak görüşmeleri beklemek üzere, biraz da o günlerdeki bazı yayınları…

BÜYÜK NUTUK » BÖLÜM: 19.3

«CUMHURİYET» SÖZÜNÜ SÖYLEMEYE RAUF BEY’İN DİLİ VARMIYORDU Rauf Bey, söz söylerken, Meclis’e karşı çok saygılı olduğunu göstermek için de fırsat düşürmeye dikkat ediyordu Bir puntuna getirerek dedi ki: «Bu yüce Meclis’in çıkardığı kanunlara…