Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Kur’an

Okumak mı?

Prof. Dr. Ramazan DEMİR Yüce Yaratanın ilk emri nedir?  Bilgi edin… Bilgilen… Bilim al… Bilgili ol… Bunun…