TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"Kur’an" ile Etiketlenen Konular

İddiaya göre; Uşşaki Şeyhi Fatih Nurullah tarafından cinsel tacize maruz bırakılan 12 yaşındaki küçük kızın...
Kutsal kitabımız Kur’an’da şöyle buyrulmaktadır: “Görmedin mi Rabbin ne yaptı fil sahiplerine! Onların tuzaklarını boşa...
Öncelikle Kehf Suresi’nin 83-101 ayetlerinde anlatılan Ye’cüc Me’cüc ve Zülkarneyn kıssasını aktaralım özetle: Zülkarneyn iktidar,...
Kur’an’da, geçmişte yaşadıklarına ve gelecekte de ortaya çıkacaklarına dair atıflar bulunan Ye’cüc ve Me’cüc, insanlardan...
İlim adamlarının ürettikleri bilgilerin içerik ve düzeyi ile yaşadıkları çağ arasında göz ardı edilmemesi gereken...
Bu çalışma Osmanlı toplumunda hakim olan insan-tabiat ilişkileri bağlamında, Osmanlı toplumunun çevre anlayışını -sınırlı da...
Kutadgu Bilig, İslâmî-Türk edebiyatının günümüze intikal eden ilk ve önemli eserlerinden biridir. Kutadgu Bilig Türk...
İki büyük kültürün ve iki muhteşem imparatorluğun, Rusların ve Türklerin tarihsel yazgısı, Kur’an tercümeleri, basımları...
Yüce Yaratanın ilk emri nedir?  Bilgi edin… Bilgilen… Bilim al… Bilgili ol… Bunun için de...