Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Kumanlar

Codex Cumanicus

Türk dili ve kültür tarihi bakımından son derece önemli eserlerden birisi olan Codex Cumanicus, IX-XIV. yüzyıllar…

Kimekler

Prof. Dr. Bolat KUMEKOV Batı Göktürk Kağanlığı’nın yıkılışından sonra göçebe ve yarı göçebe Türk kökenli kavimler…