Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Kuleli Süvari Kışlası

KIŞLA MİMARİSİ

Zuhal Çetiner DOĞDU Orta Asya’dan sürekli Batıya doğru ilerleyen, yeni yerleşilen bölgelerin ve komşularının…