Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Kudüs

Eyyûbîler

Kaynakların anlattığına göre, Eyyûbîlerin atası Şâdî b. Mervan önceleri Kuzey Azerbaycan’daki Şeddâdîler…