Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Küçüm Han

Sibir Hanlığı

Prof. Dr. İlya V. ZAİTSEV 5. yüzyılın başlarında, Altın Ordu’nın dağılım sürecinin daha belirgin hale gelmesiyle…