Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Korsan

Seydî Ali Reis

Prof. Dr. Cengiz ORHONLU Kâtib-i Rûmî diye anılan Seydi Ali Çelebi XVI. yüzyıl Osmanlı cemiyetinin en tanınmış…