Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Korçak

GÖLGE OYUNUNUN DOĞUŞU

Gölge oyununun vatanını arama çalışmaları yüz yıldan beri sürüp gelmektedir. Zamanla ortaya konulan yeni belgeler,…