Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Kıtlık

Bölüm 2.21 – KITLIK

Üç mevsim daha geçti. Kocalar öldü. Yeni bebekler doğdu. Bebekler yürümeğe, küçük çocuklar koça binmeğe alıştı.…