Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Kırımçaklar

Kırımçaklar

Sovyetler Birliğinin Türkçe konuşan küçük halklarından olan Kırımçakların, menşei dili ve folkloru araştırmacıların…