Tarama Etiketi

Kırım Türkleri

KIRIM TATARLARI VE ANAVATANA AVDETLERİ

Suat KUNUKLIOĞLU Rusya’nın Kırım Hanlığı’nı 1783 yılındaki ilhakını müteakip yaşanan göçler ve Rus idarelerinin o günden bugüne başvurmuş oldukları tasfiye ve tecrit politikaları Kırım Tatarlarının makus talihinin en önemli parçasını…

KIRIM TÜRKLERİNİN SÜRGÜNÜ

1939 yılında yapılan Sovyetler Birliği nüfus sayımı verilerine göre Kırım’da 1.123.806 kişi yaşıyordu. Bu sayının 557.449’unu Ruslar, 218.492’sini Kırım Türkleri ve 153.478’ini Ukraynalılar oluşturuyordu. Bölgede en az nüfus Litvanyalılara…

1944 KIRIM TÜRKLERİNİN SÜRGÜNÜ

Yrd. Doç. Dr. Cemile ŞAHİN Karadeniz'in kuzeyinde Azak Denizi'nin güneyinde yer alan ve Karadeniz hâkimiyetinin sağlanmasında önemli bir rol oynayan Kırım Yarımadası, tarih boyunca çeşitli milletlere ev sahipliği yapmıştır. Oldukça…

‘KIRIM TATARLARI GÖÇE ZORLANIYOR’

Gökhan YİVCİĞER  Rusya’nın Kırım’ı ilhakının ardından geçen bir yılda artan siyasi baskılar ve ekonomik sorunlar nedeniyle binlerce Kırım Tatarı ana yurtlarını terk etti. Geçmişte de büyük bir sürgün yaşayan halkın lideri Mustafa…