Tarama Etiketi

Kırım

KIRIMÇAKLAR

Sovyetler Birliğinin Türkçe konuşan küçük halklarından olan Kırımçakların, menşei dili ve folkloru araştırmacıların dikkatini çekmemiştir. Hatta pek çoğu böyle bir halkı tanımamaktadır. Kırımçaklar, Türk dünyası içerisinde Musevî olmaları…

KARAİM TÜRKLERİ

Yrd. Doç. Dr. İsmail DOĞAN - İlgi KIVRAKDALKaraim İsmi ve Anlamı Karaim ismi, Karaim dilinde Karay, çoğulu Karaylar, Arapçada Kara’im, Rusça ve Lehçede Karaim, Fransızcada Caraime’dir. Ayrıca, pek çok ansiklopedi ve ilmi eserde bu…

KAZAN HANLIĞI (1437-1556)

Prof. Dr. Akdes Nimet KURAT Kazan Hanlığı müellifi Hadi Atlasî’nin aziz hatırasına sayıları pekçok olan Çingiz oğullarının Altın Ordu hanı Canibek’in ölümünden sonra (1357) giriştikleri taht kavgaları ve bilhassa Aksak Temir’ün 1391 ile…

KIRIMLI MUSEVİ TÜRKLER KIRIMÇAKLAR

Yazan : Prof. Dr. Kenesbay MUSAULl Aktaran : Aşur ÖZDEMİR Kırımçaklar, tarihte Kırım'ı vatan tutmuş, bugün de çoğunluğu Kırım'da yaşayan Türk topluluklarından biridir. 1989 nüfus sayımı sonuçlarından eski Sovyetler Birliği'nde 1400…

KIRIM TÜRKLERİNİN SÜRGÜNÜ

1939 yılında yapılan Sovyetler Birliği nüfus sayımı verilerine göre Kırım’da 1.123.806 kişi yaşıyordu. Bu sayının 557.449’unu Ruslar, 218.492’sini Kırım Türkleri ve 153.478’ini Ukraynalılar oluşturuyordu. Bölgede en az nüfus Litvanyalılara…

1944 KIRIM TÜRKLERİNİN SÜRGÜNÜ

Yrd. Doç. Dr. Cemile ŞAHİN Karadeniz'in kuzeyinde Azak Denizi'nin güneyinde yer alan ve Karadeniz hâkimiyetinin sağlanmasında önemli bir rol oynayan Kırım Yarımadası, tarih boyunca çeşitli milletlere ev sahipliği yapmıştır. Oldukça…

BOLŞEVİK İHTİLÂLİNDEN SONRA KIRIM

1930-1933 yıllarındaki açlık, Kırım’ı Stalin’in totaliter rejimine açan bir aşama haline geldi. Rejim, genel olarak Kırım halkını yarımadasından, hatta İmparatorluğun Avrupa bölgelerinden kovma süreci olarak değerlendirilebilir. Sürgün…

KIRIM: “TAMGALI, GÖK BAYRAKTA GİZLİ SIRRIM”

Yrd. Doç. Dr. Oktay BERBER Şair Erdoğan Kırmızıoğlu’nun şiirinde vatan toprağı Kırım’ın kısa bir tarihçesini bulmak mümkündür: “Her yıl on sekiz mayısta Kırım’da Hatırlanır sürgün yılı acıyla, Gözyaşı dökülür, her bir mekânda, Cuci…

‘KIRIM TATARLARI GÖÇE ZORLANIYOR’

Gökhan YİVCİĞER  Rusya’nın Kırım’ı ilhakının ardından geçen bir yılda artan siyasi baskılar ve ekonomik sorunlar nedeniyle binlerce Kırım Tatarı ana yurtlarını terk etti. Geçmişte de büyük bir sürgün yaşayan halkın lideri Mustafa…

KIRIM’DA RUS KOLONİZASYONU (1783-1850)

Arş. Gör. Alper BAŞER Altınordu Devleti’nin yıkılmasından sonra Kırım yarımadasında Hacı Giray tarafından kurulan Kırım Hanlığı, Fatih Sultan Mehmet zamanında Osmanlı Devleti’ne bağlanmış ve Osmanlı Devleti’nin aktif desteği ile…

KIRIM’IN KANLI TARİHİ !…

Sacide ERÇETİN  18 Mayıs 1944 Kırım Türklerine uygulanan top yekûn sürgün ve soykırım günüdür. Kırım Yarımadası tarihi bakımından, soydaşlarımızın çektiği acılar açısından ve stratejik konumu nedeniyle çok önemlidir. Çünkü Karadeniz’in…

KIRIM: SÜRGÜNDE YEŞEREN VATAN

Hilmi ÖZDEN KIRIM, “Kemal Çapraz”ın Kırım’la ilgili eserine de ismini verdiği gibi; “SÜRGÜNDE YEŞEREN VATAN” dır. Milatdan çok öncelerden itibaren Türk vatanı olan Kırım MS. 1736’da Rus ordularının Bahçesaray’a girip binlerce evi ve Han…

KIRIM’IN HIRİSTİYAN TÜRKLERİ: URUMLAR

Doç. Dr. Yonca ANZERLİOĞLU Bugün Türk coğrafyasında İslam dinin dışında Musevi Karaylar ve Kırımçaklar, Budist Tuvalar ve Sarı Uygurlar, Hıristiyanlığı benimsemiş Gagauzlar, Tatarlar (Kreşen), Hakas, Saha, Dolgan ve Karagasların da…

KIRIM’DA AYDIN KIRIMI

Dr. Necip HABLEMİTOĞLU KIRIMLI AYDINLARIN SORUNLARI ÜZERİNE ÖZELEŞTİRİ: 10 Nisan 1783!.. Kırım’ın Rus egemenliğine girdiği bu meş’um günde, işgalci Rus orduları komutanı General Potemkin’in emriyle öldürülen Türklerin sayısı 30.000...…

BİR MİLLET NASIL ÇÖKERTİLİR?

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Milletlerin asıl kuvvetinin ruh ve inanç gücü olduğunu artık herkes öğrendi. Bundan dolayıdır ki şimdi, çökertilmek isten milletlerin manevî yönüne saldırılıyor. Bu taktiğin en düşündürücü örneği Sovyetler…

CENGİZ DAĞCI, GURBETTE VEDA ETTİ…

Kırımlı Yazar Cengiz Dağcı (92), İngiltere'de vefat etti. Dağcı'nın kitaplarını yayınlayan Ötüken Yayınevi'nden yapılan açıklamaya göre Dağcı, Londra'daki evinde dün hayatını kaybetti. Kültür Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Dağcı'nın…