Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Kıpçaklar

Codex Cumanicus

Türk dili ve kültür tarihi bakımından son derece önemli eserlerden birisi olan Codex Cumanicus, IX-XIV. yüzyıllar…

Kıpçakların Dili

On birinci yüzyıldan XV. yüzyıla kadar Güney Rusya bozkırları, Volga Nehri’nin aşağı yatağından başlayarak Don ve…

Kıpçak Hanlığı

Prof. Dr. Bolat KUMEKOV On birinci yüzyılın başlarından itibaren Kimeklerin, Kıpçakların ve Kumanların önceden…

Kimekler

Prof. Dr. Bolat KUMEKOV Batı Göktürk Kağanlığı’nın yıkılışından sonra göçebe ve yarı göçebe Türk kökenli kavimler…