Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Kıpçaklar

CODEX CUMANİCUS

Türk dili ve kültür tarihi bakımından son derece önemli eserlerden birisi olan Codex Cumanicus, IX-XIV. yüzyıllar…

KIPÇAKLARIN DİLİ

On birinci yüzyıldan XV. yüzyıla kadar Güney Rusya bozkırları, Volga Nehri’nin aşağı yatağından başlayarak Don ve…

GÜRCİSTAN KIPÇAKLARI

Prof. Dr. Guili ALASANIA Onbirinci yy.’da Karadeniz’e Türkçe konuşan yeni kavimler gelmeye başladı. Yeni gelenler,…

KIPÇAK HANLIĞI

Prof. Dr. Bolat KUMEKOV On birinci yüzyılın başlarından itibaren Kimeklerin, Kıpçakların ve Kumanların önceden…

KİMEKLER

Prof. Dr. Bolat KUMEKOV Batı Göktürk Kağanlığı’nın yıkılışından sonra göçebe ve yarı göçebe Türk kökenli kavimler…