Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Kimekler

KİMEKLER

Prof. Dr. Bolat KUMEKOV Batı Göktürk Kağanlığı’nın yıkılışından sonra göçebe ve yarı göçebe Türk kökenli kavimler…