Tarama Etiketi

Kıbrıs

ÇAĞDAŞ KIBRIS TÜRK EDEBİYATI

Kıbrıs Türk şiiri ‘Divan’ ağırlıklıdır. 1571’de fethin tamamlanmasından çeyrek yüzyıl sonra başkent Lefkoşa’da bir Mevlevi Tekkesi açıldığını görürüz. Şiirimize ocaklık eden işbu kültür merkezi olmuştur. Osmanlı edebiyatının son tezkiresi…

RUM MEZALİMİ VE KKTC’YE DOĞRU

Rum-Yunan İkilisinin Kıbrıs anlaşmalarını kabul ederken ileriye ait niyetlerinin ilkin, Türk tarafına tanınan ve kendilerine göre aşırı olan hakları ortadan kaldırmaya ve ilk aşamada bir Kıbrıs Rum devleti, sonra da Yunanistan’a ilhak…

OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E KIBRIS

Kasım 1914 günü, İngiliz Bakanlar Kurulu, hem Türkiye’ye resmen savaş ilânı hem de Kıbrıs’ı ilhak kararı almıştı. İngiliz kralının da katıldığı kabine toplantısında alınan kararda Osmanlı İmparatorluğu ile İngiltere arasında başlayan savaş…

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

Büyük Yunanistan hayalinin ortaya çıktığı 18. yüzyıl sonlarında başlayan tarihsel süreçte, Kıbrıs sorunu hep varolmuştur. Özünde Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakı (ENOSİS) vardır. 1959’da imzalanan Zürih ve Londra Anlaşmaları ile sorun, kısa…

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

Kıbrıs adının, kına çiçeği diye bilinen bir çiçekten veya aşk ilâhesi olarak bilinen Kipris’ten alındığı ileri sürülmektedir. Kıbrıs, Akdeniz’de Sicilya ve Sardunya adalarından sonra üçüncü büyük adadır ve çok büyük olmamasına rağmen, tarih…

KIBRIS MESELESİ HALLEDİLMELİ

Rauf DENKTAŞ “Kıbrıs meselesi halledilmelidir” kanısında olanlar ve bunu samimi bir şekilde arzuladıklarını söyleyenler bu meselenin 40 yıldır halledilmemesinin sorumlusunu aradıklarında genellikle Rauf Denktaş’ın adına takılırlar. Bana…

KIBRIS’IN FETHİ

Yavuz Sultan Selim döneminde Suriye ve Mısır’ın fethinden sonra Doğu Akdeniz bir Türk gölü haline gelmiş ve bu sulardaki Kıbrıs Adası, Osmanlı Devleti’nin emniyet ve bütünlüğü için daha da önem kazanmaya başlamıştı. Zira, Kıbrıs coğrafi…

BİR RAUF DENKTAŞ VARDI

Prof. Dr. Saadettin Yağmur GÖMEÇ O, ömrünü Türklüğe adamış bir er kişi. İçeriden ve dışarıdan birtakım hainlerin saldırılarına hiç aldırış etmeden, haklı mücadelesini sürdüren bir kahraman. Rauf Denktaş, dünyada çok az kişiye nasip olmuş…

Dr. FAZIL KÜÇÜK

Dr. FAZIL KÜÇÜK ( 14 Mart 1906 - 15 Ocak 1984 ) Dr. Fazıl Küçük 14 Mart 1906 tarihinde Lefkoşa kazasına bağlı Ortaköy'de dünyaya geldi. Dr. Küçük ilkokulu Haydarpaşa'da bulunan ve müdürünün adından ötürü, "Tarakçı Mektebi" olarak bilinen…

“HOŞ GELDİN OĞLUM RAUF”

Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ Kıbrıs Türklüğünün millî mücadelesinin önderi Rauf Denktaş yarım yüzyılı aşan bir mücadeleden sonra, 13 Ocak 2012 saat 22.15’de uçmağa vardı, ruhunu teslim etti. Bütün hayatını Kıbrıs’ta Türk milleti üzerinde kurulmak…

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İDEALİ

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Türk milletinin saflığı, dışarıdan gelen sosyal akımlara kapılmaktaki aşırılığı ile göze çarpmaktadır. Kapılanların ön safında aydınlar gelmekte ve bunlar halk tabakasını da kendileri gibi olmaya zorlamaktadır.…

DÜŞMANLARA KOZ VERİLİYOR

Hüseyin Nihâl ATSIZ  27 Mayıs 1960'tan sonraki ayların birinde, durumun Türkiye için siyasî bakımdan pek sağlam gözüktüğü bir sırada, Kıbrıslı bir öğrenci bana: “Rumlar yakında Türklere karşı harekete geçeceklerdir" demişti. Tecrübesiz…

KIBRIS KONUSU

Hüseyin Nihâl ATSIZ Devlet adamları siyasî konuşmaya mecburdur. Bazı şeyleri saklayıp bazılarını elastikî bir dille ifade ederler. Bundan dolayıdır ki dünya siyasîlerinin Kıbrıs hakkındaki sözlerinden açık sonuç çıkartmak imkansızdır.…

KIBRIS’TAN SONRA KERKÜK

Hüseyin Nihâl ATSIZ Kerkük demekle Irak Türklerini anlatmak istiyorum. Aslına bakılırsa Kerkük davası, Kıbrıs davasından öncedir. Birinci Cihan Savaşının sonunda, Osmanlı İmparatorluğunun içinde Türkler için teknik bir sınır çizilirken o…

KIBRIS KİMİN BABASININ MALI?

Halil DAĞ Tarihçeye lüzum yok, bir tek resim yetiyor birçok şeyi anlatmaya. Bu yüzden Kıbrıs’ta Rumlarla aramızda ne olduğuna, İngilizlerin Kıbrıs’ı ele geçirmek için ne dümenler çevirdiğine, AB’nin Kıbrıs’ı Türkiye’den…

TÜRKİYE VE KIBRIS

Hüseyin Nihâl ATSIZ Milletler ve onların teşkilatlanmış şekli olan devletler yaşamak için bir takım tedbirler almaya ve çareler bulmaya mecburdur. Devletler, bu tedbirlerin akıllıca olduğu nisbette büyür, güçlenir. Bütün tarih bize şu…

HAKKINI HELAL ETTİN Mİ?

Mümkün olsa da imam, Denktaş’a sorabilse... Bugün cenaze törenine katılarak Denktaş’ı övmek zorunda kalacak olan birtakım önemli (!) zevat zamanında “Ver kurtul” baskısına boyun eğmediği için kendisini linç etmeye kalkışmıştı. Şimdi…